Wystąpienie w Ministerstwie Cyfryzacji

Dziś w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie dotyczące priorytetów w zakresie cyfryzacji oraz technologii, na którym jako reprezentantka Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt zabrałam głos w sprawie kampanii PiESEL ⚖️

➡️ Jak pewnie pamiętacie, PiESEL to kampania na rzecz wprowadzenia obowiązku znakowania psów oraz kotów.

✅ Jednak samo w sobie znakowanie nie będzie należycie egzekwowane oraz nie rozwiąże wszystkich problemów (obejmujących m.in. rosnącą bezdomność zwierząt, trudności w zakresie ujawniania sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami, czy też wykrywania tzw. pseudohodowli) bez utworzenia ogólnopolskiego, elektronicznego rejestru oznakowanych zwierząt domowych.

✅ W związku z powyższym, w imieniu naszego zespołu zwróciłam się do Wicepremiera i Ministra Krzysztofa Gawkowskiego z prośbą o podjęcie z nami współpracy w tym zakresie. Fragment mojego wystąpienia znajdziecie poniżej.

Głęboko wierzymy, że znakowanie i centralny rejestr wzmocni egzekwowalność naszych obowiązków względem zwierząt 🐾 zapewni właściwy i bezpieczny obieg danych 💻 oraz pozwoli na to, by Polska dołączyła do grona państw członkowskich Unii Europejskiej, które takie rozwiązania dawno już wprowadziły!

Trzymajcie kciuki za PiESELa‼️

#polityka #prawo #prawoochronyzwierząt #ochronazwierząt #teamPiESEL #PiESEL #rejestr #znakowanie #KrzysztofGawkowski