Umowa adopcyjna zwierzęcia

Piątkowy wieczór i sobotni poranek poświęciłam na przygotowanie projektu nowej umowy adopcyjnej dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

Być może niektórym taka umowa wydaje się być błahą sprawą – przecież na zdrowy rozsądek wszyscy wiemy jakie warunki należy zwierzętom zapewnić i jakie obowiązki powinien mieć wobec nich nowy opiekun. Otóż okazuje się, że w praktyce sprawa nie jest wcale taka prosta. Właściwe zabezpieczenie przyszłości adoptowanego zwierzęcia w przypadku tego rodzaju umowy należy traktować jako priorytet. Ponadto umowa adopcyjna zwierzęcia nie została w żaden szczegółowy sposób uregulowana ani na gruncie ustawy o ochronie zwierząt, ani na gruncie Kodeksu Cywilnego (co oceniam oczywiście krytycznie).

Zapoznając się z orzecznictwem dotyczącym umów adopcyjnych dotyczących zwierząt uznałam, że sądy zdają się nie przywiązywać dostatecznej wagi do jednej z ważniejszych w mojej ocenie kwestii, czyli możliwości odebrania zwierzęcia nowemu opiekunowi w przypadkach, gdy nie przestrzega on warunków umowy. Oczywiście taki rodzaj odbioru nie ma nic wspólnego z uregulowaną w art. 7 ustawy o ochronie zwierząt instytucją czasowego odbioru zwierzęcia, ponieważ ten możliwy jest jedynie w przypadku naruszenia przepisów samej ustawy i skorelowany jest ze wszczęciem postępowania karnego.

Razem z Kierownik Schroniska uznałyśmy, że w umowie adopcyjnej należy zabezpieczyć zwierzę w taki sposób, by złamanie warunków umowy przez osobę, która adoptowała zwierzę, umożliwiało Schronisku wypowiedzenie umowy i tym samym zabranie zwierzęcia. Nie chodzi nam oczywiście o to, by „terroryzować” nowych opiekunów, którzy wspaniałomyślnie zdecydowali o tym, by dać dotychczas bezdomnemu zwierzęciu nowy dom. Pamiętajmy jednak, że niektóre przepisy ustawy o ochronie zwierząt nieco przestarzały się od 1997 r., kiedy to ustawa została uchwalona. To co wówczas mogło być standardem postępowania wobec zwierzęcia, niekoniecznie jest nim do dzisiaj, a nawet być nie powinno. Z tego powodu zaostrzenie wymogów i obowiązków w zakresie właściwego traktowania zwierząt w umowie adopcyjnej w stosunku do tych regulowanych ustawą o ochronie zwierząt traktuję jako zupełnie uzasadnione.

Osoba decydująca się na adopcję zwierzęcia powinna doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że zwierzę nie jest rzeczą, którą można zwrócić jeśli nie spełni oczekiwań oraz powinna zastanowić się nad tym, czy jej sytuacja życiowa, warunki finansowe oraz bytowe pozwalają na podjęcie trwałego zobowiązania sprawowania prawidłowej opieki nad zwierzęciem.

#pomocprawna #probono #prawozwierząt #prawnaochronazwierząt #schronisko #niekupujadoptuj #Przemyśl #orzechowce