Spotkanie z Pełnomocnikiem ds. dobrostanu zwierząt

Niezmiernie miło mi poinformować, że dziś miałam okazję reprezentować zespół kampanii PiESEL oraz Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt na spotkaniu z Pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. dobrostanu zwierząt Panem Maciejem Gogulskim.

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt;
  • analiza, ocena i monitorowanie funkcjonowania przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt;
  • identyfikacja najważniejszych problemów w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt i przedkładanie Ministrowi propozycji ich rozwiązania;
  • współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, środowiskiem naukowym oraz rolnikami i ich przedstawicielami w zakresie dobrostanu zwierząt.

Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczyło oczywiście kwestii wprowadzenia powszechnego obowiązku znakowania (czipowania) psów i kotów oraz utworzenia centralnej, elektronicznej bazy oznakowanych zwierząt. Jesteśmy zgodni co do tego, że najwyższa pora taki obowiązek wprowadzić (również w odniesieniu do kotów, które do tej pory były w projektach ustaw pomijane)! Dyskutowaliśmy o możliwych problemach oraz o pomysłach na ich rozwiązanie, a także o tym jak w możliwie najwyższym stopniu zagwarantować przestrzeganie ww. obowiązków.

Dziękujemy za spotkanie oraz niezwykle merytoryczną rozmowę. Wierzymy, że połączenie sił pozwoli na opracowanie optymalnych i skutecznych rozwiązań prawnych. Jednocześnie jako wiceprezeska Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt zadeklarowałam chęć współpracy w zakresie wszelkich działań, których efektem byłoby wzmocnienie prawnej ochrony zwierząt.

#PiESEL #czipowanie #psy #koty #centralnyrejestr #projektustawy #identyfikacja #pełnomocnik #mrirw #prawo #prawnaochronazwierzat

zdj. źródło: MRiRW