PRZEMYŚLmy Mobilność

A po spotkaniu z Premierem, biegiem na debatę dotyczącą mobilności w Przemyślu oraz tego, jak ją planować i rozwijać, by była bardziej zrównoważona. Muszę przyznać, że było świetnie! Spotkanie przebiegło w dość luźnej, ale jednocześnie profesjonalnej atmosferze.

Rozmowa dotyczyła przede wszystkim tego, jak planować przestrzeń miejską w taki sposób, by była ona przyjazna zarówno dla pieszych, rowerzystów, jak i samochodów. Zaproszony gość Tomasz Tosza – zastępca Dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie – podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie. Każdy miał oczywiście możliwość zadawania pytań zaproszonemu ekspertowi!

Jak wiecie, jednym z moich #12 postulatów dla Regionu jest zdrowe miasto i zdrowa wieś. Rozumiem przez to rozwiązania zarówno z zakresu ochrony zdrowia, jak również przemyślanej planistyki i architektury. Jednym z celów jakie sobie stawiam jest wzmocnienie narzędzi prawnych, mających przeciwdziałać niespójnej zabudowie oraz ukierunkowanych na promowanie przemyślanych oraz pragmatycznych rozwiązań, jak również prowadzenie edukacji społecznej w tym zakresie. W mojej ocenie jesteśmy w stanie się wiele nauczyć bazując na doświadczeniach specjalistów – pozwala to na unikanie błędów, których koszty później musimy ponosić.

Kwestia mobilności oraz transportu publicznego samego w sobie również stanowi jeden z moich postulatów. Problemy komunikacyjne, a co za tym idzie szeroko rozumiana dostępność, dotykają mieszkańców wielu mniejszych miejscowości w naszym regionie. Wiemy też, że brak dobrze zorganizowanego transportu publicznego niepotrzebnie zwiększa wydatki w gospodarstwach domowych. Wykluczenie komunikacyjne to palący problem, pociągający za sobą konieczność korzystania z własnych samochodów, co z kolei niekorzystnie odbija się na środowisku. Dostępna komunikacja, to wygoda i oszczędność dla mieszkańców, dlatego bardzo się cieszę, że w trakcie debaty poruszono również kwestię wykluczenia komunikacyjnego w podkarpackich powiatach.

Podsumowując – Paweł robisz świetną robotę, cieszę się że się znamy i trzymam kciuki za aktywności, które podejmujesz!

#PRZEMYŚLmy mobilność #Przemyśl #podkarpacie