Przemyski program opieki

Jak możecie przeczytać na portalu Przemyśl nasze miasto (LINK do artykułu), Rada Miejska w Przemyślu nie przyjęła uchwały dotyczącej gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – stało się tak na skutek przygotowanej przeze mnie opinii prawnej, która została przedłożona przez przemyskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nadzieja. Opinia, którą przygotowałam liczyła 12 stron, ponieważ musiałam się w niej odnieść do wszystkich błędów jakie udało mi się wychwycić w projekcie programu.

W związku z pojawieniem się zarzutów dotyczących projektu, kilku Radnych zaproponowało odroczenie głosowania oraz poprosiło osoby odpowiedzialne za przygotowanie treści projektu o wprowadzenie poprawek w odniesieniu do przedstawionych przeze mnie zarzutów. Co istotne – a wybrzmiało dopiero w trakcie posiedzenia – nasza opinia nie została przedstawiona Radnym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by każdy miał możliwość zapoznania się z uwagami odnoszącymi się do programu.

Radni zaproponowali organizację specjalnego posiedzenia Komisji, w którym miałam przyjemność uczestniczyć, a które miało na celu wypracowanie kompromisu. Termin na wprowadzenie poprawek był niezwykle krótki (program musiał zostać przyjęty w ustawowym terminie) więc nie było możliwości gruntownego przebudowania projektu, ale udało mi się wprowadzić kilka istotnych poprawek. Złożono również obietnicę dotyczącą współpracy w zakresie projektu programu, który ma powstać w kolejnym roku.

Jedną z poprawek, którą wprowadziłam był przepis obligujący pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu do odbycia szkolenia dotyczącego prawnej ochrony zwierząt. Szkolenie poprowadzę osobiście 🙂 Mam nadzieję, że dzięki takiemu rozwiązaniu program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na 2023 r. zostanie wypracowany w drodze porozumienia i będzie odpowiadał na lokalne potrzeby w zakresie ochrony zwierząt.

Uchwała w sprawie programu na rok 2022 r. – po uwzględnieniu zaproponowanych przeze mnie poprawek – została przyjęta przez Radnych jednogłośnie.