Prace nad ustawą rozpoczęte!

To już oficjalne! 

Dziś oficjalnie w gronie prawniczek rozpoczęłyśmy pracę nad projektem ustawy wprowadzającej obowiązek czipowania psów i kotów oraz ich rejestracji w centralnej bazie danych, czyli ustawy realizującej cel naszej kampanii PiESEL!

Jakie są cele wprowadzenia powyższych zmian?

  • wprowadzenie efektywnego mechanizmu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych i chroniącego ich dobrostan;
  • redukcja obciążenia finansowego gmin w zakresie realizacji przez nie obowiązków wynikających z programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt;
  • zwiększenie ochrony zapewnianej zwierzętom domowym przed porzuceniem przez opiekuna;
  • zwiększenie skuteczności ujawniania sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami oraz, co za tym idzie, zwiększenie liczby wyroków skazujących, które pozwoli na realizację celu ogólnoprewencyjnego kary przewidzianej za wskazane przestępstwo;
  • skuteczne wykrywanie i zwalczanie procederu polegającego na nielegalnym rozmnażaniu i zbywaniu zwierząt (w tym ograniczenie powstawania pseudo-hodowli);
  • zwiększenie skuteczności sprawowania nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjnej nad szczepieniem zwierząt przeciwko chorobom zakaźnym;
  • zlikwidowanie problemu braku schronisk dla zwierząt lub braku w nich miejsc, z którym boryka się wiele gmin;
  • zapewnienie osobom utrzymującym na terenie Polski psa lub kota możliwości zarejestrowania go w ogólnopolskiej państwowej bazie zwierząt oznakowanych oraz szybkiego zwrotu znalezionego zwierzęcia;
  • realizacja wynikającego z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt obowiązku zapewnienia zwierzętom poszanowania, opieki i ochrony, w szczególności przed porzuceniem oraz bezdomnością.

Kilka osób napisało do mnie z pytaniem czy w naszym prawniczym gronie nie ma żadnych mężczyzn, ponieważ ciągle pisze o „prawniczkach”? Odpowiem zwięźle, cytując jednocześnie zdanie wypowiedziane przez Adama Wajraka, które padło w czasie jednej z naszych rozmów: „Na dziewczyny zawsze można liczyć!”.

#PiESEL #prawo #projektustawy #prawnaochronazwierząt #prawozwierząt #prawniczki #zespół #teamPiESEL