PiESEL w Sejmie

Postulujemy wprowadzenie powszechnego obowiązku trwałego elektronicznego znakowania oraz rejestracji psów i kotów, a także utworzenie krajowego rejestru oznakowanych zwierząt domowych. Jakie m.in. cele pomogą osiągnąć wskazane wyżej rozwiązania prawne?

❗️ wprowadzenie efektywnego mechanizmu zapobiegania bezdomności zwierząt
❗️ zwiększenie ochrony zapewnianej zwierzętom domowym przed porzuceniem przez opiekuna
❗️ redukcja obciążenia finansowego gmin w zakresie realizacji przez nie obowiązków wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt
❗️ zwiększenie skuteczności wykrywania sprawców przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem
❗️ skuteczne wykrywania i zwalczanie nielegalnego rozmnażania i zbywania zwierząt domowych
❗️ zwiększenie skuteczności nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad szczepieniem przeciwko chorobom zakaźnym zwierząt
❗️ szybki powrót zwierzęcia do opiekuna w przypadku zgubienia co zmniejszy ryzyko narażenia go na utratę życia lub zdrowia oraz związany z tym stres
❗️ realizacja wynikającego z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt obowiązku zapewnienia zwierzętom poszanowania, opieki i ochrony, w szczególności ochrony przed porzuceniem i bezdomnością

A to tylko niektóre z nich! Wesprzyj kampanie PiESEL i podaj nasz przekaz dalej! 🐾❤️

Zapoznaj się szerzej z kampanią na naszej stronie internetowej LINK