Komentarz dla Prawo.pl #6

Ostatni w 2023 roku mój komentarz dla portalu Prawo.pl dotyczył kwestii prawnych związanych z poruszaniem się z psem w przestrzeni publicznej.

Jakiś czas temu opublikowałam artykuł naukowy na ten temat – znajdziecie go klikając w LINK. Fragment konkluzji płynących z moich rozważań zamieszczam poniżej:

„W tym miejscu uwidacznia się niezwykle istotna rola lokalnego prawodawcy, który dążąc do realizacji celów, jakimi są ochrona przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi ze strony zwierząt oraz przed zanieczyszczaniem przez nie terenów przeznaczonych do użytku wspólnego, powinien projektować regulacje przyszłego regulaminu utrzymania czystości i porządku w taki sposób, by na ich gruncie umożliwić także realizację potrzeb żyjących na terenie gminy zwierząt, dając tym samym wyraz zasadzie humanitarnego ich traktowania.”. 

Z pełną treścią artykułu na portalu Prawo.pl zapoznacie się klikając w LINK.